OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOJČICE 08

Místo konání – úřadovna obecního úřadu. Datum, čas: 14. 8. 2023     v  19.00 hod.

Navržený program :

  1. Územní plán
  2. Námitka k územnímu plánu – Dr. Hynek Poul
  3. Výpověď smlouvy na pronájem hostince
  4. Pobočka pošty v Kojčicích
  5. Koupě pozemku parc. č. 713 v katastrálním území Kojčice
  6. Rozpočtové opatření č. 2

Vyvěšeno:  7. 8. 2023

Sejmuto:

V Kojčicích  7. 8. 2023

starostka obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice