Oznámení o konání zastupitelstva 6/23

Místo konání – úřadovna obecního úřadu Datum, čas - 26.6. 2023 ve 20.00 hod.

Navržený program :

  1. Cena vodného a stočného od 15.7.2023
  2. Sponzorský dar pro MŠ Kojčice
  3. Zvýšení kapacity výdejny (jídelny) MŠ z 35 na 40 dětí
  4. Možnosti zajištění nových zdrojů pitné vody pro obec

Vyvěšeno:  19.6. 2023

Sejmuto:

V Kojčicích  19.6. 2023

starostka obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice