Schválený rozpočet MŠ Kojčice

na rok 2022

Mateřská škola Kojčice

Kojčice 82

IČ. 70998990

  Návrh rozpočtu Mateřské školy Kojčice na rok 2022

v tis. Kč

Výnosy celkem

  2 930

Příspěvek zřizovatele-provozní

  200

Provozní dotace jiné zdroje

  2 520

Zapojení fondů do výnosů

   100

Ostatní výnosy

  110

Náklady celkem

   2 930

Osobní náklady

  2 550

Energie

  90

Ostatní náklady

  290

 Vypracoval: Irena Nováková

  Jaroslava Mašková

Zveřejněno dne 22.11.2021

Schváleno dne 13.12. 2021

Vyvěšeno dne 16.12. 2021

Sejmuto dne 31.12. 2022

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice