Schválený střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Kojčice

na roky 2023 a 2024

Mateřská škola Kojčice

Kojčice 82

IČ. 70998990

  Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Kojčice na roky 2023 a 2024.

V tis. Kč

Rok 2023

   Rok 2024

Výnosy celkem

  2 960

3 000

Příspěvek zřizovatele-provozní

  200

  200

Provozní dotace jiné zdroje

  2 600

  2 700

Zapojení fondů do výnosů

   70

   10

Ostatní výnosy

  90

  90

Náklady celkem

  2 960

3 000

Osobní náklady

  2 570

  2 630

Energie

  100

   110

Ostatní náklady

  290

  260

 Vypracoval: Irena Nováková

  Jaroslava Mašková

Zveřejněno dne 22.11.2021

Schváleno dne 13.12. 2021

Vyvěšeno dne 16.12. 2021

Sejmuto dne 31.12. 2022

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice