Vodné a stočné

Obecní zastupitelstvo Obce Kojčice na svém zasedání dne 10. 1. 2022 schválilo sazbu za vodné a stočné ve výši 37,-kč/m3.

Oznámení

Obecní zastupitelstvo Obce Kojčice na svém zasedání dne 10. 1. 2022 schválilo sazbu za vodné a stočné ve výši 37,-kč/m3.

Sazba za vodné činí 9,-kč/m3

Sazba za stočné činí 28,-kč/m3

Sazba platí zpětně od 1. 1. 2022 nebo od prvního odečtu stavu vodoměru v roce 2022

U nemovitosti, kde není odběr vody z obecního řádu, se stočné stanoví dle Zákona o vodovodech a kanalizacích a dle prováděcích předpisů. (Zák. 274/2001, vyhláška č. 428/2001 Sb., příloha č 12).

Směrné číslo roční spotřeby vody na jednoho obyvatele bytu či domu je 35 m3.

V Kojčicích dne 10. 1. 2022 Bohumil Haruda

starosta

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice