Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kojčice na roky 2023 a 2024

Obecní úřad Kojčice

    Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Kojčice na roky 2023 a 2024

Rok 2023

Plánované příjmy:

 4 800 000 Kč

Plánované výdaje:

 2 100 000 Kč investiční výstavba

1  600 000 Kč splátka úvěru

000 000 Kčostatní navrhované výdaje

Výdaje celkem:

Rok 2024

4 800 000 Kč

Plánované příjmy:

4 800 000 Kč

Plánované výdaje:

1 200 000 Kč investiční výstavba

1  600 000 Kč splátka úvěru

000 000 Kčostatní navrhované výdaje

Výdaje celkem:

Vyvěšeno dne: 26. 11. 2021

Sejmuto dne:

  Bohumil Haruda

starosta obce

 4 800 000 Kč

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice