Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Kojčice 2. 5. 2023

Termín: 2.5. 2023 v 18.00 hod., v budově Obecního úřadu

Navržený program :

  1. Projednání územního plánu
  2. Záměr prodeje části pozemku 1192/5
  3. Rozpočtové opatření č. 1/23
  4. Prodej části pozemku 1207/3, 2089 a 2018 k umístění transformátorů
  5. Prodej části pozemku 705/2

Vyvěšeno: 23. 4. 2023

Sejmuto:

V Kojčicích 23. 4. 2023

starostka obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice