OZNÁMENÍ  O  KONÁNÍ  ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE  KOJČICE 15

Místo konání – úřadovna obecního úřadu Datum, čas – 21. 11. 2022 v 19.00 hod.

Navržený program :

  1. Návrh rozpočtu obce + střednědobý výhled a návrh rozpočtu MŠ
  2. Návrh úspory el. energie – veřejné osvětlení
  3. Kácení stromů
  4. Cena za svoz komunálního odpadu – info
  5. Smlouva se společností Fiera na věcné břemeno
  6. Záměr prodeje plynovodní sítě v obci
  7. MŠ Kojčice – příspěvek na vánoční dárky
  8. Informace o akcích obce

Vyvěšeno : 14. 11. 2022

Sejmuto :

V Kojčicích dne 14. 11. 2022

Starostka obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice