Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Kojčice 13. 3. 2023

Čas 13.3. 2023 v 19.00 hod. v budově Obecního úřadu

Navržený program :

  1. Prodej části pozemku č. 1207/21
  2. Prodej pozemku č. 19, části pozemku 505/01 a 1197/2
  3. Záměr prodeje části pozemku 1207/3 , 2089 a 2018 společnosti EGD k umístění transformátorů
  4. Žádost o poskytnutí finančního daru centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina

Vyvěšeno: 5.3. 2023

Sejmuto:

V Kojčicích 5.3. 2023

starostka obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice