Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Kojčice 5. 6. 2023

Místo konání: úřadovna obecního úřadu Datum, čas: 5.6. 2023 v 19.00 hod.

Navržený program :

  1. GObec – nabídka služeb
  2. Záměr prodeje pozemku p.č. 2100
  3. Prodej části pozemku p.č. 1192/5
  4. Prodej části pozemku p.č. 2018
  5. Účetní závěrka Obce Kojčice za rok 2022
  6. Závěrečný účet Obce Kojčice za rok 2022
  7. Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce Kojčice za rok 2022
  8. Cenová nabídka společnosti EG.D na odkup plynárenského zařízení

Vyvěšeno:  28.5. 2023

Sejmuto:

V Kojčicích  28.5. 2023

starostka obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice