Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Kojčice 3. 11. 2021

Místo konání – úřadovna Obecního úřadu Datum – 3. 11. 2021 Čas – 18.00 hod.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA OBCE KOJČICE

Místo konání – úřadovna Obecního úřadu

Datum – 3. 11. 2021

Čas – 18.00 hod.

Navržený program :

  1. Smlouva o zřízení věcného břemene
  2. Rozpočtové opatření č. 4
  3. Územní plán obce – info
  4. Veřejná sbírka Morava – info
  5. Příprava rozpočtu obce

Vyvěšeno :  25. 10. 2021

Sejmuto :

V Kojčicích  25. 10. 2021

Starosta obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice