OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Místo konání – úřadovna obecního úřadu. Datum, čas - 11. 4. 2022 v 18.30 hod.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOJČICE

Místo konání – úřadovna obecního úřadu.Datum, čas - 11. 4. 2022 v 18.30 hod.

Navržený program :

  1. Smlouva o zřízení věcného břemene
  2. Žádost o fin. podporu „Linky bezpečí“
  3. Žádost o finanční dar pro „Zdravotní klaun“
  4. Oprava komunikace – zadání zakázky
  5. Opěrná zeď – info o tech. řešení a ceně
  6. Účetní závěrka MŠ Kojčice
  7. Závěrečný účet obce Kojčice za rok 2021 včetně zprávy o přezkoumání hospodaření obce Kojčice za rok 2021
  8. Účetní závěrka obce Kojčice za rok 2021
  9. Budování splaškové kanalizace v ploše A7 dle platného územního plánu

Vyvěšeno: 31. 3. 2022

Sejmuto: 11. 4. 2022

V Kojčicích 31. 3. 2022

starosta obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice