Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce Kojčice 19. 12. 2022

19.12. 2022, 19.00 hodin, kancelář obecního úřadu

Program:

  1. Schválení rozpočtu obce Kojčice na rok 2023
  2. Schválení rozpočtu MŠ Kojčice na rok 2023
  3. Rozpočtové opatření číslo 4

Vyvěšeno: 11. 12. 2022

Sejmuto:

V Kojčicích dne 11. 12. 2022

  Starostka obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice