Schválený závěrečný účet SOMPO za rok 2021

Závěrečný účet DSO SOMPO za rok 2021 byl schválen členskou schůzí DSO SOMPO dne 23.6.2022. Zveřejněn byl v elektronické podobě na stránkách www.sompo-dso.cz dne 5.7.2022.

Do listinné podoby je možno nahlédnout v kanceláři starosty města Černovice, Mariánské nám. 718, 39494 Černovice.

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice