Volby do parlamentu 2021 - oznámení

OZNÁMENÍ o době a  místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a počtu volebních okrsků v obci Kojčice.

Obec Kojčice

OZNÁMENÍ

O době a  místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a počtu volebních okrsků v obci Kojčice.

Starosta obce Kojčice podle zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do PS Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky MV č. 233/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona ve znění pozdějších předpisů

  Oznamuje:

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konají ve dnech:

  • 8 . 10. 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod.
  • 9 . 10. 2021 od 00 hod. do 14.00 hod.

V obci Kojčice je jeden volební okrsek, místem konání voleb bude volební místnost zřízená v místní restauraci čp. 91

V Kojčicích dne 23.9. 2021  Bohumil Haruda

    starosta obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice