ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Místo konání – úřadovna obecního úřadu, 30. 5. 2022 v 19.00 hod.

Navržený program :

  1. Závěrečný účet obce Kojčice za rok 2021
  2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Kojčice za rok 2021
  3. Účetní závěrka obce Kojčice za rok 2021
  4. Prodej pozemku
  5. Rozpočtové opatření č. 1
  6. Stanovení počtu volených členů zastupitelstva obce Kojčice

Vyvěšeno: 18. 5. 2022

Sejmuto: 30. 5. 2022

V Kojčicích  18.5. 2022

starosta obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice