Vaše nejčastější dotazy...

...a naše odpovědi.

Pište nám na obeckojcice@seznam.cz

Otázka:

Dobrý den. Chválím nové stránky obce. Budou se na stránkách zveřejňovat zápisy ze zastupitelstva?

Odpověď:

Usnesení zastupitelstva na úřední desce zveřejňovat nebudeme z důvodu ochrany osobních údajů. Obec má povinnost podle zákona o obcích mít usnesení k nahlédnutí občanovi obce. Pokud je chce zveřejnit na ww.stránkách musí je anonymizovat a pak podle mne nemá vypovídající schopnost.

zákon o obcích 128/2000§ 95

(1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení.

(2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

Pavel Svárovský, starosta obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice