OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KOJČICE

Místo konání – úřadovna obecního úřadu. Čas: 13.12.2021 v 18.00 hod.

Navržený program :

  1. Smlouva o zřízení věcného břemene – EG-D
  2. Rozpočtové opatření č. 5
  3. Smlouva o spolupráci při tvorbě digitální technické mapy Kraje Vysočina
  4. Rozpočet obce na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024
  5. Rozpočet MŠ Kojčice na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023-2024
  6. Obecně platná vyhláška č.1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  7. Obecně platná vyhláška č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  8. Udělení souhlasu pro MŠ Kojčice ohledně přijetí darů pro rok 2022
  9. Dohoda o příspěvku na provoz pohostinství čp. 91
  10. Darovací smlouva – autobusová linka Velký Rybník

Vyvěšeno: 2. 12. 2021

Sejmuto: 13. 12. 2021

V Kojčicích 1. 12. 2021

starosta obce

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice