Sazba za vodné a stočné od 1. 1. 2024

Obecní zastupitelstvo Obce Kojčice na svém zasedání dne 4. 12. 2023 schválilo sazbu za vodné a stočné od 1. 1. 2024 ve výši 43,- Kč/m3.

U nemovitosti, kde není odběr vody z obecního řádu, se stočné stanoví dle Zákona o vodovodech a kanalizacích a dle prováděcích předpisů. (Zák.274/2001, vyhláška č. 428/2001 Sb., příloha č. 12). Směrné číslo roční spotřeby vody na jednoho  obyvatele bytu či domu je 35 m3.

V Kojčicích dne 4. 12. 2023         Alena Korandová, starostka

Facebook obec KojčiceInstagram obec Kojčice